Over Cruquius

Momenteel houdt Plint zich bezig met de ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam. In dit gebied realiseert vastgoedontwikkelaar Amvest een groot aantal duurzame gebouwen waarin zowel ondernemers als particulieren zich zullen vestigen. Plint is door Amvest gevraagd om potentiële huurders van het Cruquiusgebied te definiëren, te traceren en engageren. De voornaamste doelgroep hiervoor is de ondernemer. Voor hen organiseert Plint een evenement en een bijbehorende binnententoonstelling. De tweede doelgroep is de particulier, en de algemeen geïnteresseerde in het gebied. Voor hen organiseert Plint een openluchttentoonsteling. Zowel in het evenement en binnententoonstelling als in de buitententoonstelling staat het erfgoed van het Cruquiusgebied centraal.

Kernwaarden

Voor dit project heeft Plint een viertal kernwaarden opgesteld, namelijk ambacht, industrieel, groen & blauw en levendigheid. Deze waarden vormen tezamen de identiteit die bij het Cruquiusgebied past. Dit is dan ook de identiteit waar Plint het Cruquiusgebied mee wilt profileren. De beslissingen die in dit project gemaakt worden, worden overwogen vanuit deze kernwaarden.

Ambacht

In het Cruquiusgebied heeft ambacht altijd de boventoon gevoerd. Waar het begon als industriegebied is het nu een creatieve, ambachtelijke broedplaats. Het voortbestaan van ambacht in het gebied is een belangrijk voor de identiteit van het Cruquiusgebied.

Industrieel

Het Cruquiusgebied ademt vanwege haar geschiedenis een industriële sfeer. Op een authentieke en informatieve wijze haalt Plint deze historie naar boven om zodat dit industriële karakter voor iedereen zichtbaar zal zijn.

Groen en Blauw

Deze kleuren staan respectievelijk voor natuur en water. Groen is belangrijk voor het gebruiksgenot van een gebied. Blauw staat symbool voor het IJ waarmee het gebied omgeven is.

Levendigheid

Door na te denken over de inrichting van de openbare ruimte en door het organiseren van evenementen wil Plint een duurzame en levendige relatie faciliteren tussen de omgeving en een ieder die betrokken is bij Cruquius Amsterdam.