Over Ons

Plint is een jong bedrijf dat door middel van de culturele identiteit van een gebied de brug wil slaan tussen gebruikers en omgeving. Het erfgoed van het gebied staat hierbij centraal. Dit erfgoed wordt onderzocht en het belang ervan voor de omgeving wordt door Plint in kaart gebracht. Dit doen wij door het ontwikkelen van evenementen en tentoonstellingen. Nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en andere lokale partijen vormt voor Plint de basis van een levendig en duurzaam project. Plint bestaat uit twee afdelingen: Plint Onderneemt en Plint Exposeert.

Missie

‘Plint staat voor een grote rol van erfgoed binnen gebiedsontwikkeling. Plint werkt met opdrachtgevers en ontwikkelt producten waarbij uitgebreid onderzoek de basis vormt.’

Visie

‘Plint ontwikkelt producten die het erfgoed uit een gebied inzetten om de waarde van het gebied te versterken voor een zo breed mogelijke doelgroep.’

Wie wij zijn

Het team achter Plint bestaat uit gepassioneerde en jonge ondernemers. Van huis uit zijn wij opgeleid tot erfgoedprofessionals. Dit maakt dat wij met een andere blik naar een omgeving kijken. Ons streven is om erfgoed in een gebied op een verfrissende manier boeiend te maken.